buitenopvang.nl

Groot in zorg door kleinschalige opvang

 

Welkom op de site van buitenopvang.nl, groot in zorg door kleinschalige opvang.


De kinderen zijn in onze ogen de primaire client. In onze buitenopvang wordt door middel van rust, structuur en veilige omgeving bijgedragen aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind.


Door middel van leuke activiteiten die met veel aandacht voor zowel het kind als de speelkameraadjes worden aangeboden, bij voorkeur in de buitenlucht, willen wij vrolijkheid en warmte ontwikkelen voor elkaar en hun omgeving.


Om dit alles nog sterker te maken willen wij gezonde voeding en ontspanning als afwisseling op voorgenoemde laten plaatsvinden.


De ouders worden in het geheel zeker niet vergeten. Door middel van het fotodagboek en directe feedback worden ze op de hoogte gehouden. In de toekomst willen wij door middel van info-avonden en familiesporten de verbintenissen versterken.